X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

روشهای ایرانی (بهروز رضایی منش)

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چگونه دیو درون (نفس) را به روح الهی تبدیل کنیم؟

ارواح ( دیوها، شیاطین ، انرژی های منفی ، غیره) چه هستند و چطور یک فرد تبدیل به روح می شود؟

1. ارواح چه هستند ؟

زمانیکه یک فرد از دنیا می رود، تنها بدن فیزیکیِ اوست که از بودن باز می ایستد. با این وجود ، بدن ناآشکار او ( شامل ذهن ناخودآگاه، خِرَد ، منیت و روح ، یعنی بدونِ بدن فیزیکی ) باقی می ماند و به سویِ نواحیِ دیگرِ کیهان حرکت می کند. برای مشاهده ی نکات بیشتر در موردِ این که از چه چیزهای تشکیل شده ایم و پس از مرگ از ما چه می ماند، به عکس زیر مراجعه کنید.

 

بعضی از این بدن های ناآشکار به ارواح تبدیل می شوند. ارواح با ویژگی های زیر شناخته می شوند:

 • آنها بدن های ناآشکار هستند.

 • آنها متعلق به حوزه برزخ ( بهووالوک ) یا یکی از هفت ناحیه ی دوزخ (پاتال) هستند اما همچنین در ناحیه ی زمین هم یافت می شوند. دلیل آن این است که ارواحی که متعلق به نواحی ناآشکارتر از کیهان هستند ، می توانند به نواحی آشکارتر مانند زمین نیز سفر کنند.

 • آنها در سیاره ی مثبت مانند بهشت ( سوارگا ) و یا بالاتراز آن وجود ندارند.

 • آنها آرزوهای برآورده نشده، مانند تمایلات جنسی ، تمایل به الکل ( چیزهایی که تنها می توانند از طریق بدن فیزیکی تجربه کنند )، انتفام و غیره دارند.

 • آنها از کنترل کردن و آزار رساندن به انسانها و سایرِ بدن های ناآشکار لذت می برند و هدف اصلی آنها در جهتِ اعمالِ نادرست در جامعه است.

بدن ناآشکار یک فرد، پس از مرگ فیزیکی تبدیل به روح می شود اگر ویژگی های شخصیتی و یا تمایلات آنها مطابق با آنچه ذکر شد باشد. فرآیندی خاص بگونه ای که آنها از طریقِ آن بتوانند به روح تبدیل شوند، وجود ندارد.

2. چه چیزی تصمیم می گیرد که کجا برویم و پس از مرگ چه خواهیم شد ؟

هنگامی که از دنیا می رویم، دوره ی پس از مرگ مان بوسیله ی عواملِ گوناگون تعیین می شود .آنها شامل :

 • تعداد و نوع تاثیراتی که ما در ضمیر ناخودآگاه بوجود آوردیم که به نحوه ی زندگی مان مربوط می شود. به متن برداشت های ذهنی ما مراجعه شود که تعیین گرِ طبیعت اصلی و شخصیت ما است.

 • منیت ما: در اینجا کلمه ی منیت به مفهومِ معنوی استفاده می شود. آن همچنین شاملِ گرایش دوگانگی با خداوند است. دوگانگی ، به معنی تلقی کردن خودمان به عنوانِ موجودی جدا از خداوند است. منیّت، عملکردی است که با حواسِ پنجگانه ، ذهن و خِرد ، به جای ارتباطمان با روحِ برتر یا خدای درون ، مشخص می شود.

 • نوعِ اعمالی که در زندگی انجام می دهیم.

 • میزان و نوع تمرین معنوی که در طولِ زندگی مان انجام می دهیم.

 • سرنوشت ما

 • نوع مرگ - طبیعی و آرام ، همراه با خشونت و تصادفی

 • نوع مراسم تدفین

 • مراسمی که برطبق علوم معنوی، پس از فوت توسط بازماندگان برایمان انجام می گیرد که به زندگیِ پس از مرگمان کمک می کند.

3. چه کسانی بیشتر احتمال دارد به روح تبدیل شوند ؟

افراد هنگامی پس از مرگ به روح تبدیل می شوند که دارای ویژگی های زیر باشند:

 • آرزوهای برآورده نشده

 • کاستی های شخصیتی زیاد، مانند خشم ، ترس ، حرص ، غیره

 • برداشت های منفی فراوان در ذهن.

 • منیّت بالا

 • آنها یی که به دیگران آزار می رسانند و طبیعت اصلی شان صدمه زدن به دیگران است.

 • آنها تمرینی معنوی که شاملِ مرحله ی پیشرفت در راهِ سپردنِ ذهن ، بدن و خِرَد که با هدفِ تحققِ خداوندی است انجام نمی دهند.

تنها افرادی که سطح معنوی آنها به 50 درصد ( ساماشتی ) یا 60 درصد (ویاشتی) رسیده باشد و منیّت کمی دارند قادر خواهند بود به نواحیِ بالاتر بهشت و فراتر از آن صعود کنند و به ارواح تبدیل نخواهند شد . باقی انسانها در هنگامِ مرگ خود را در ناحیه ی برزخ و یا دوزخ می بینند . بیشتر بدن ها ی ناآشکار در ناحیه ی برزخ به احتمال زیاد به شکلِ ارواح در می آیند. تمام بد ن های ناآشکار در دوزخ، ارواح هستند.

در واقع ، اگر یک فردی آرام باشد اما از طریقِ تمرینِ معنوی، قدرتِ معنویِ کافی نداشته باشد، احتمال دارد پس از مرگ به روح تبدیل شود. دلیلِ آن این است که او ، از طریق ارواح مرتبه ی بالاتر موردِ حمله قرار می گیرد و تحت کنترل آنها است . همانندِ زمین ، در نواحی دیگرِ کیهان نیز "زورمند تسلط دارد " و تنها قوی ترین ها باقی خواهند ماند. ارواحی ( دیوها، شیاطین ، انرژی های منفی و غیره ) که در مراحل بالاتر هستند، با قدرت معنوی بالایی که دارند ، بدن ها ی ناآشکاری فرد آرام با قدرت معنوی پایین تر را وادار می کنند تا برخلاف خواسته ی آنها عمل کنند و بنابراین، آنها را غیر مستقیم به ارواح تبدیل می کنند . با گذشتِ زمان ، بدن ناآشکار فرد آرام نیز تسلیم می شود و به روح تبدیل می شود و سایرِ انسانها را آزار می دهد یا با تسلط برآنها ،خواسته های دنیوی خود را برآورده می سازد.

بُعد اخلاقی در اینجا این است که ، اگر ما تمرین معنوی را بر طبق شش اصول پایه ی تمرینِ معنوی انجام ندهیم و از منیّتِ خود نکاهیم، احتمالِ این که پس از مرگ به روح تبدیل شویم بسیار زیاد خواهد بود.

4. چه کسانی تبدیل به ارواح نمی شوند؟

آنها افراد ی با ویژگی های زیر هستند:

 • تمرین معنوی را برای رسیدن به خداوند ( غایتِ رشد معنوی ) انجام می دهند.

 • برداشت های ذهنیِ و کاستی های شخصیتی کمتری دارند وغیره.

 • .داشتن منیت پایین .

 • سطح معنوی بالاتر از 50 درصد ( ساماشتی ) و یا 60 درصد ( ویاشتی ) را دارند.

چنین افرادی در هنگامِ مرگ به نواحیِ بالاتر حرکت خواهند کرد مثل بهشت و فراتر از آن . به دلیلِ قدرتِ معنویِ بالا و پشتیبانیِ خداوند ، ارواح نمی توانند برآنها اثر بگذارند یا آنها را تحتِ سلطه ی خود قرار دهند.

5. سطح معنوی و ارواح

با تقسیم بندیِ ارواح ، ما ارواح مراحل بالاتر را ارواحی می دانیم که به دلیلِ تمرین معنوی مداوم و خودسازی، قدرت معنوی بالایی دارند ، در نتیجه ، آنها سطحِ معنوی بالایی دارند و قدرت معنوی آنها زیاد است . ممکن است این شبهه پیش آید که " چگونه فردی با سطحِ معنویِ بالا به روح تبدیل می شود؟ " امکان دارد قدرت معنوی یک قدیس با سطح معنویِ 70 درصد و روحی برتر مانند یک جادوگر( مانتریک ) از ناحیه ی پنجم جهنم نظیرِ هم باشد . با این وجود، تفاوت های مهم بین آنها عبارتند از :

 • قدیس با نیّتِ واگذار کردن بدن ، ذهن ، ثروت ، منیت و غیره به خداوند و یکی شدن با او تمرین معنوی انجا می دهد.

 • روح برتر یا فردی با قدرت معنوی بالا ( که پس از مرگ به روح تبدیل شده ) تمرین معنوی را با هدفِ بدست آوردن نیروهای مافوقِ طبیعی انجام می دهد تا با خدا رقابت کند و بنابراین منیّتِ خیلی بالایی دارد

یک قدّیس ، با اصل خداوندی یا روح درون خود شناخته می شود . از سویی دیگر، یک جادوگر بسیار مغرور به قدرتِ معنویِ خود است و با منیّتِ خود ، یعنی حواسِ پنجگانه ، ذهن و خِرد شناخته می شود.

تاریخ ارسال: دوشنبه 16 دی 1392 ساعت 21:31 | نویسنده: بهروز | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد